091 Postakutxatila • Astigarraga (Gipuzkoa)943 39 22 29haizea@haizeaikerketa.com
 • es
 • eu

Lurraldea eta inpaktua

Project 2 of 7

Lurraldeari buruzko azterlanak egiten ditugu

Gure esperientzia ez da nolanahikoa. 10 urtetik gora daramagu bezero zorrotzenei ezagutza adituaren ekarpena egiten, Oro har, ondokoak lantzen ditugu: diagnostiko azterketak, inpaktua, paisaia eta lurralde antolamendua. Eta zehazkiago:

 • Ingurumen eta gizarte diagnostikoak
 • Proiektu, plan eta programen ingurumen ebaluazioa
 • Hiri planeamenduan iraunkortasun irizpideak txertatzeko aholkularitza eta prestakuntza
 • Paisaiaren faktorearen txertatzea

  • Lurraldearen ikusgarritasun baldintzen (interbisibilitatearen edo ikusia izateko erraztasunaren) analisiak
  • Hauskortasun bisualari buruzko azterlanak (jarduera jakinen eraginaren ondorioz paisaiak jasango lukeen narriadura maila ezagutzeko helburua dutenak)

“Gure lurraldea bizigarriagoa eta jasangarriagoa den leku bat bihurtzeko egiten ari garen lanak harro sentiarazten gaitu” 

Uraren ziklo integrala

Ura, bizi iturriERREKA

Funtsezkoa da uraren kudeaketari bere zikloaren integraltasuna kontutan hartuz heltzea. Soilik era horretara bermatu ahal izango dugu baliabide honen egungo eta etorkizuneko eskuragarritasuna.

Ondoko zerbitzuak eskaintzen ditugu:

 • Lurzoru Urbaniza Ezinaren erabilera arautzeko planak
 • Udalerrietako ur-puntuen inbentariatzea
 • Udalerrietako ur hartuneetarako babes eremu edo perimetroen ezarpena
 • Akuiferoen kudeaketa alubioi eremuetan

Gure irizpideak zorroztasuna, eraginkortasuna eta zeharrekotasuna dira eta hori lortzeko geologia eta hidrogeologian 20 urtetik gorako esperientzia duen  GEOSERVEI SL aholkularitza kataluniarrarekin indarrak batu ditugu.

Elkar lan honen fruitu da Villabonako udalerriko akuifero eta ur puntuen babeserako azterlana, 2013an udalerriaren planeamenduaren berrikuspenaren baitan burutua.

“Ibilbidean aurrera eta atzera egitea da kontua, gure arrastoa betirakoa izan gabe, besteek ere bide hori egin dezaten aukera zabalik uztea”

Menu